TẬP SAN KHOA HỌC
Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 4 - 29/11/2011

ThS. Tạ Thị Kim Huệ
- Nghiên cứu mạng Nơ ron tế bào CNN trong xử lý ảnh tách biên
ThS. Lê Thị Kim Tuyết
- Nghiên cứu động cơ sử dụng dịch vụ Internet Banking của người tiêu dùng tại thành phố Đà nẵng
Hồ Đức Lĩnh
- Điều khiển và tránh tắc nghẽn trong mạng IP (IPv4).
ThS. Phan Viết Chính
- Ứng dụng mô hình toán đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông Đồng Nai đến năm 2020

Trần Văn Thịnh

- Ứng dụng bộ nhớ đệm vào lập trình
ThS. Bùi Văn Tư
- Phân tích kinh tế-tài chính dự án đầu tư thủy điện thượng Kon Tum
ThS. Lê Ngọc Trân Châu
- An investigation into Transferring of Idiomatic or figurative forms in Translated works of Moderm literature from Emglish into Vietnamse
Nguyễn Khoa Tuấn
- Hồ Chí Minh-Chân dung con người giản dị
PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh - Hoạt động du lịch và giải pháp tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch ở các tỉnh Nam trung bộ

Ngô Thị Sa Ly

- Trải nghiệm khách hàng - một tiếp cận mới trong kinh doanh


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 13 - 2016
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 12
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 11
  • Tập san Chuyên đề khoa học & giáo dục số 10
  • Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 9
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 8
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 7
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 6
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 5
  • Tập san Thông tin khoa học & giáo dục số 3