VINH DANH SINH VIÊN - CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Chúc mừng sinh viên Lê Thị Thùy Nhi - lớp KT14A1.1 đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2015-2016 - 30/09/2016

Chúc mừng sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2015-2016

Stt
Họ tên Lớp Điểm TB
1 Võ Thị Kiều Linh KT13A1.1 3.73
2 Dương Tố Nga KT13A1.1 3.93
3 Trần Diệu Thơ KT13A1.1 3.90
4 Hoàng Lê Bảo Trâm KT13A1.1 3.73
5 Nguyễn Thị Tuyết Trinh KT13A1.1 3.83
6 Lê Thị Thùy Nhi KT14A1.1 3.69


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Diễn biến lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 - Giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam
  • Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03
  • Chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Xuân Thảo - Lớp KT14A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Hoàng Lê Bảo Trâm - Lớp KT13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Trần Diệu Thơ - Lớp KT13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Võ Thị Kiều Linh - Lớp KT13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Dương Thị Tố Nga - Lớp KT13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Lớp KT13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
  • Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam ngày 20-10