Trung tâm Y tế Quận Thanh Khê

1. Giới thiệu

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê được thành lập vào năm 1997 theo quyết định số 352/QĐ-YT ngày 24/02/1997 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng trên cơ sở Bệnh viện quận II, thuộc Ban Y tế thành phố Đà Nẵng cũ.

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê là một đơn vị Y tế cơ sở với 01 Bệnh viện Đa khoa, 02 đội (đội Y tế dự phòng và đội chăm sóc sức khoẻ sinh sản) và 10 Trạm Y tế phường. Tổng số cán bộ, viên chức quận Thanh Khê có 247 người với trình độ chuyên môn đáp ứng được nhu cầu công việc. 

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác hướng dẫn thực hành cho SV.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí