Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà1. Giới thiệu

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà được thành lập theo Quyết định số 354/QĐ-YT ngày 27 tháng 02 năm 1997 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, chỉ tiêu giường bệnh tại khối bệnh viện Trung tâm Y tế năm 2014 là 170 giường bệnh. Bệnh viện đa khoa thuộc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận là Bệnh viện hạng II theo Quyết định số 2487/QĐ-UB ngày 04 tháng 4 năm 2012.

Trung tâm Y tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nãng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo thực hành.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí