Trung tâm Y tế Quận Ngũ Hành Sơn

1. Giới thiệu

Trung tâm Y tế (TTYT) Quận Ngũ Hành Sơn là đơn vị trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng với 120 giường bệnh, hằng năm TTYT quận Ngũ Hành Sơn đầu tư nâng cấp, phát triển cả về quy mô và chất lượng. 

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác hướng dẫn thực hành cho SV.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí