Trung tâm Y tế Liên Chiểu

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu1. Giới thiệu

Trung tâm Y tế Liên Chiểu được thành lập ngày 24 tháng 02 năm 1997; với cơ sở hoạt động là Phòng khám Đa khoa khu vực cũ có diện tích sử dụng là 80m2 và 73 cán bộ. Đến nay toàn trung tâm đã có 19 khoa, phòng, trạm, đội với diện tích đất 11.985 m2, tổng số cán bộ là 222 người; trong đó có 44 Bác sĩ (01 Bác sĩ chuyên khoa II, 14 Bác sĩ chuyên khoa I và 02 Thạc sĩ, 27 Bác sĩ), cơ sở vật chất đã được xây dựng mới khang trang, đủ cho công tác khám và điều trị bệnh.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí