Trung tâm Y tế Hải Châu

Trung tâm Y tế Hải Châu1. Giới thiệu

Trung tâm Y tế Hải Châu là đơn vị sự nghiệp y tế, hiện tại được tổ chức theo Nghị định 01/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ về Tổ chức hoạt động của y tế địa phương. Toàn đơn vị có 334 CBCC, được phân bổ tại 14 khoa phòng tại bệnh viện; 2 Đội y tế Dự phòng và CSSKSS, 13 TYT phường.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí