Trung Tâm Nha khoa Đông Tây Hội Ngộ

1. Giới thiệu

Vào năm 2012, Trung tâm Nha khoa Đông Tây Hội Ngộ được thành lập với sứ mệnh cung cấp dịch vụ nha khoa chất lượng cao cho tất cả khách hàng trong nước và nước ngoài. 100% nguồn thu được từ dịch vụ của Trung tâm sẽ được đầu tư trực tiếp vào các chương trình nha nhân đạo cho trẻ em. Trung tâm Nha khoa Đông Tây Hội Ngộ được đánh giá là mô hình độc đáo trong khu vực Đông Nam Á, với sự kết hợp giữa dịch vụ nha khoa thu phí và các hoạt động nhân đạo.

Trung tâm Nha khoa Đông Tây Hội Ngộ cung cấp dịch vụ nha chất lượng cao, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng của phương Tây. 

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo, tiếp nhận thực tập và tuyển dụng sinh viên.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí