Trung tâm Điện toán Truyền số liệu Khu vực 3 (VDC 3)

1. Giới thiệu

Trung tâm Điện toán Truyền số liệu Khu vực 3 (VDC3) là đơn vị trực thuộc Công ty Điện toán & Truyền số liệu (VDC) và là thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), được thành lập 28/11/1995. VDC3 quản lý và cung cấp các dịch vụ Interrnet, truyền số liệu và các dịch vụ Giá trị gia tăng trên Internet trong phạm vi 13 tỉnh: từ Quảng Bình đến Khánh Hoà và 4 tỉnh Tây Nguyên.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí