Trả Lại Tuổi Thơ

1. Giới thiệu

Trả Lại Tuổi Thơ là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua việc chăm sóc về y tế, giáo dục, dinh dưỡng và đặc biệt tình yêu thương. 

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo, tiếp nhận thực tập và tuyển dụng sinh viên.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí