Thành phố Kisarazu

1.  Giới thiệu

Kisarazu là một thành phố thuộc tỉnh Chiba, Nhật Bản.

2.  Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV thực tập.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí