Tập đoàn Shidax

1.  Giới thiệu

Tập đoàn Shidax là một công ty dịch vụ toàn diện đáp ứng các yêu cầu và tư vấn khác nhau từ khách hàng. Thông qua các hoạt động kinh doanh của mình, Tập đoàn Shidax đặt mục tiêu trở thành một công ty thúc đẩy sự gắn kết giữa mọi người và làm cho xã hội trở nên lành mạnh và tươi đẹp. Tập đoàn Shidax cung cấp các dịch vụ: dịch vụ ăn uống, dịch vụ xe, quản lý vận hành cơ sở và dịch vụ văn phòng, cửa hàng và cửa hàng tiện lợi, dịch vụ thư giãn, văn hóa và học tập, dịch vụ hậu cần và xâu dựng, dịch vụ CNTT.

2.  Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV thực tập.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí