Tập đoàn Phúc lợi xã hội Miyoshikai

1.  Giới thiệu

Tập đoàn Miyoshikai hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: nhà dưỡng lão, thời gian lưu trú ngắn, dịch vụ ban ngày, văn phòng hỗ trợ chăm sóc tại nhà, trung tâm hỗ trợ toàn diện khu vực, dự án hỗ trợ toàn diện, dịch vụ ăn uống, dịch vụ phúc lợi dành cho người khuyết tật, đào tạo nhân viên chăm sóc lần đầu, giám hộ doanh nghiệp.

2.  Nội dung hợp tác: tiếp nhận sinh viên thực tập và làm việc tại Nhật Bản.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí