Tập đoàn Kameda

1.  Giới thiệu

Tập đoàn Kameda cung cấp các dịch vụ y tế, phúc lợi, điều dưỡng và giáo dục trong nhiều lĩnh vực, tập trung vào tập đoàn y tế Teshokai, tập đoàn phúc lợi xã hội Taiyokai và tập đoàn trường Teshokan.

2.  Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo, tiếp nhận SV thực tập.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí