Tập đoàn chăm sóc sức khỏe Aijinkai

1.  Giới thiệu

Tập đoàn chăm sóc sức khỏe Aijinkai là một tổ chức phi chính phủ ở Nhật Bản góp phần chăm sóc sức khoẻ và phúc lợi cộng đồng tại khu vực Kansai của Nhật Bản. Theo một ý tưởng thống nhất và nguyên tắc, Aijinkai cung cấp quản lý y tế toàn diện thông qua nhiều cơ sở, bao gồm 3 bệnh viện cấp tính, bệnh viện phục hồi chức năng, phòng khám thẩm phân máu, cơ sở chuyên khoa YTDP, trung tâm điều dưỡng và phúc lợi, phòng thí nghiệm để kiểm tra lâm sàng và các trường y tá và dạy kèm.

Aijinkai cũng cam kết sâu sắc trong việc phát triển nguồn nhân lực cho tất cả các lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Bằng cách cộng tác với cộng đồng, Aijinkai tham gia vào sứ mệnh cung cấp chăm sóc sức khoẻ hợp lý một cách hiệu quả.

2. Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV thực tập và làm việc sau tốt nghiệp.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí