Silver Shore

1. Giới thiệu

Silver Shore là nhà cung cấp giải pháp và tư vấn phần cứng kiến trúc phù hợp và khả thi nhất về mặt kỹ thuật để phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án, giành giải thưởng cho một số tên tuổi lớn nhất trong Phát triển bất động sản.

2. Nội dung hợp tác: Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên làm việc

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí