Prime Change

1.  Giới thiệu

Được thành lập năm 2016. Đặt tên Primechange với mục tiêu trở thành công ty có thể tạo ra những thay đổi tốt nhất, tạo ra sự khác biệt tích cực cho khách hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên và tất cả những khách hàng có liên quan đến chúng tôi. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và nước ngoài.

2.  Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí