Phát biểu của Ngài Ozaki Masahide - Trưởng ban Trường thọ xã hội, Sở Phúc lợi y tế, tỉnh Nagasaki, Nhật Bản

Phát biểu của Ngài Ozaki Masahide - Trưởng ban Trường thọ xã hội, Sở Phúc lợi y tế, tỉnh Nagasaki, Nhật Bản

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí