Meiwa Corporation

1.  Giới thiệu

Meiwa Corporation thành lập vào năm 1947 hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm: hóa chất, chất bôi trơn, vật liệu pin, liên quan đến tự động hóa, tài nguyên khoáng sản và liên quan đến môi trường. Ngoài thương mại xuất nhập khẩu đơn thuần, còn tích cực đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh khác.

Meiwa Corporation sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của mình trong những năm tới theo đúng tinh thần của phương châm, "Meiko Washin", nghĩa là "Luôn tươi sáng và thân thiện".

2.  Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí