Liên kết tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh Cambridge

Đại học Đông Á và Công ty TNHH Giáo dục nền tảng - Trung tâm khảo thí ủy quyền VN063 vừa đạt thỏa thuận hợp tác liên kết tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh Cambridge.

Theo thỏa thuận, hai bên liên kết tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh Cambridge từ cấp độ Pre-A1 đến C1 theo lịch thi quốc tế và đặt hội đồng thi tại Trường Đại học Đông Á.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí