Japan Material Engineering Service

1.  Giới thiệu

Thành lập vào năm 2014 nhằm cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, đồng thời đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Chúng tôi tham gia vào các hoạt động góp phần sản xuất chất bán dẫn, các hoạt động bảo trì công nghệ, quản lý môi trường trong các khu vực sản xuất và các hoạt động cung cấp kiến thức chuyên môn kỹ thuật trong dịch vụ Kỹ sư.

2.  Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí