ITS (International Foundation of Education and Cultural Exchange)

1.  Giới thiệu

Từ năm 2010 Hội đưa ra chương trình thực tập quốc tế cho sinh viên đại học nước ngoài tại các khách sạn, nhà trọ và khu nghỉ dưỡng của Nhật Bản. Với những kinh nghiệm cho đến nay, Hội tiếp tục cung cấp cho nhiều sinh viên ĐH cơ hội làm việc với các nền văn hóa khác nhau. Vì vậy, chúng tôi sẽ cung cấp đến khách sạn và nhà trọ nguồn nhân lực dưới hình thức “thực tập quốc tế” đã được giáo dục các kỹ năng thực tập.

2.  Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV thực tập và làm việc tại các khu điều dưỡng và khách sạn onsen.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí