Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng nhân lực ngành Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp Công nghệ cao

Hợp tác với Công ty SX&TM Vương Thành Công và Công ty CP Ban Mê Green Farm “làm đầy” thêm mạng lưới đối tác liên kết trong nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng nhân lực ngành Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp Công nghệ cao từ ĐH Đông Á.

Theo đó, hai đơn vị này sẽ tham gia góp ý chương trình đào tạo, trao đổi chuyên đề, bổ trợ kỹ năng làm việc, định hướng nghề nghiệp và tiếp nhận sinh viên thực tập nghề nghiệp, ưu tiên tuyển dụng nhân sự là sinh viên từ các ngành Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp Công nghệ cao ĐH Đông Á vào làm việc sau tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, hai công ty này cũng sẽ xúc tiến các hợp tác với nhà trường trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương.

Được biết, tại tỉnh Đắk Lắk, hiện ĐH Đông Á cũng đang thực hiện đề tài nghiên cứu “Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng ngắn cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đắk Lắk” với kinh phí nghiên cứu 750 triệu đồng.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí