Hiệp hội Caritas

1. Giới thiệu

Hiệp hội Caritas Mannheim là hiệp hội đóng góp vào quá trình phát triển chính trị hiện thời của đất nước Đức. Hiệp hội luôn phát triển những ý tưởng và chiến lược cho sự phát triển chung của nền xã hội và chính trị.

Hiệp hội Caritas Mannheim hoạt động trong các lĩnh vực: chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, gia đình và phụ nữ; giúp đỡ những người đang gặp khó khăn; trợ giúp những người nhập cư và người bị bệnh tâm thần; giúp đỡ cho thanh thiếu niên và người trẻ,...

Đồng thời, Hiệp hội Caritas Mannheim cũng là tổ chức lớn thứ 2 trong việc cung cấp các khóa học tiếng Đức tại Mannheim.  

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí