GIMS International Inc.

1. Giới thiệu

GIMS được các nước Asia biết đến về chăm sóc lão khoa và chứng mất trí nhớ. 

2. Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV thực tập và làm việc sau tốt nghiệp.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí