FPT Software

1. Giới thiệu

FPT Software là một thành viên của Tập đoàn FPT (FPT - HoSE) - tập đoàn công nghệ và dịch vụ IT hàng đầu thế giới có trụ sở tại Việt Nam với doanh thu gần 1 tỷ USD và 28.000 nhân viên. Đạt tiêu chuẩn CMMI cấp độ 5 và ISO 27001:2013, ASPICE cấp độ 3, FPT Software cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới trong sản xuất thông minh, nền tảng số, RPA, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, hạ tầng CNTT của doanh nghiệp, điện toán đám mây, AR/VR, hệ thống nhúng, dịch vụ quản lý, testing, hiện đại hóa nền tảng, ứng dụng kinh doanh, dịch vụ ứng dụng, BPO và nhiều dịch vụ từ các trung tâm phân phối trải khắp ở Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Australia, Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí