Empire Group

1. Giới thiệu

Empire Group là Tập đoàn có bề dày gần 25 năm hoạt động chuyên nghiệp trên các lĩnh vực đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính, đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí.

2. Nội dung hợp tác: Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí