ĐH Đông Á mở rộng hợp tác về lĩnh vực thư viện và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Vừa qua, Đại học Đông Á đã bắt tay hợp tác với Đại học Nguyễn Tất Thành về trao đổi nguồn học liệu và hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Buổi lễ ký kết được diễn ra vào ngày 20/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc liên kết giữa trường Đại học Đông Á và trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ xây dựng nguồn học liệu mở, phát triển các sản phẩm, khai thác tối đa các dịch vụ hỗ trợ, tiện ích cho sinh viên, đồng thời phối hợp triển khai bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên thư viện. Hoạt động này cũng sẽ đóng góp tích cực cho công tác nâng cao chất lượng kiểm định, đánh giá, xếp hạng của các trường đại học.

Tại chương trình, TS. Đỗ Trọng Tuấn - Phó Hiệu trưởng thường trực trường Đại học Đông Á và TS.Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong công tác thông tin thư viện, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

2023-12-20 DHDA & NTT

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, hai trường sẽ thực hiện các nội dung: chia sẻ nguồn tại liệu nội sinh, các cơ sở dữ liệu; Hợp tác trong việc cung cấp các dịch vụ thông tin thư viện (mượn tài liệu in, cung cấp tài liệu); Hợp tác về chuyên môn nghiệp vụ (hỗ trợ đào tạo nhân lực, hỗ trợ nghiệp vụ,…); Hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo,…

Cụ thể, hai trường sẽ cùng nhau trao đổi, triển khai các hoạt động cụ thể như: nghiên cứu thành lập “Thư viện hiệp hội”, chia sẻ quyền truy cập nguồn học liệu số, liên kết tích hợp khai thác nguồn học liệu số trên OPAC, xây dựng giao diện thư viện dùng chung giữa các bên liên quan, xây dựng các nhóm nghiên cứu liên ngành – xuyên ngành, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ, phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu các chuyên gia – nhà khoa học – giảng viên, thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên,…

2023-12-20 DHDA & NTT_1

TS. Đỗ Trọng Tuấn - Phó Hiệu trưởng thường trực trường Đại học Đông Á phát biểu tại chương trình

2023-12-20 DHDA & NTT_2
TS.Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, các trường đại học cũng đã cùng nhau thảo luận hướng đến hợp tác ở nhiều lĩnh vực khác như: công tác đào tạo, trao đổi giảng viên – sinh viên, xây dựng nguồn học liệu dùng chung, xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở.

Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ nguồn lực tài nguyên thông tin, thư viện, tài liệu số mà hợp tác giữa trường Đại học Đông Á và trường Đại học Nguyễn Tất Thành có thể mở rộng mạng lưới thông tin, đặc biệt là khi công nghệ thông tin đang trở thành bàn đạp thúc đẩy các hoạt động trao đổi thông tin từ xa.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí