Đánh giá của Phó Giám Đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng

Trung tâm xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng hằng năm đều tiếp nhận SV khoa NGôn ngữ và văn hóa Anh của Trường Đại học Đông Á vào thực tập tại các vị trí hỗ trợ du khách tại các điểm….

Trung tâm xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng hằng năm đều tiếp nhận SV khoa NGôn ngữ và văn hóa Anh của Trường Đại học Đông Á vào thực tập tại các vị trí hỗ trợ du khách tại các điểm…. Chúng tôi rất ấn tượng với thái độ, ngoại ngữ và kỹ năng xử lý công việc của các em. Qua đó, chúng tôi thấy rằng công tác đào tạo của Trường Đại học Đông Á là rất tốt.

Từ khóa

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí