ĐĂNG KÝ THAM GIA "TUẦN LỄ SỰ NGHIỆP 2023" TẠI MARRIOTT ĐÀ NẴNG

 "TUẦN LỄ SỰ NGHIỆP 2023" TẠI MARRIOTT ĐÀ NẴNG

1. Thời gian: 08:00 AM - 12:00 PM , ngày 12/04/2023

2. Địa điểm: Danang Marriott Resort & Spa, số 7 Trường Sa, Ngũ Hành Sơn, ĐN.

3. Chương trình chi tiết tại ảnh đính kèm

4. Đăng ký tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x4CUAhB1e5LhjvJ1bU6RzVC2y729dzjP/edit#gid=446898098 

5. Hạn cuối đăng ký: 11/04/2023

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí