Dai Son Group

Dai Son Group1. Giới thiệu

Với phương châm ''Chung tay vì sức khỏe Cộng Đồng''. Bằng khát vọng và đam mê mang lại những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên an toàn và hiệu quả cho mọi người, DaiSon Group luôn lấy hạnh phúc và sức khỏe của mọi người làm tôn chỉ phấn đấu. DaiSon Group là sự kết hợp hài hòa giữa tính dân tộc và thời đại, dựa trên sức mạnh tổng hợp của những con người có khát vọng muốn hiện thực hóa niềm đam mê của mình. DaiSon Group luôn xác định cho mình con đường đi rõ ràng, được cụ thể hóa bằng sứ mệnh, mục tiêu và các giá trị cốt lõi xuyên suốt sự phát triển của công ty.

  • Ngày 07/07/2007: Công ty TNHH Thương mại Toàn Thắng ASIA được thành lập là tiền thân của Công yy Cổ phần Quốc tế Đại Sơn ngày nay.
  • Ngày 18/02/2011: Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Sơn. Công ty chuyên kinh doanh và phân phối Dược phẩm và Thực phẩm chức năng với tiềm lực mạnh mẽ trên thị trường.
  • Ngày 07/07/2013: Hội đồng quản trị quyết định chuyển Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Sơn hoạt động theo mô hình Tập đoàn (DaiSon Group). Đây là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển thần kỳ của công ty.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí