Đại học Quốc tế Kibi

1.  Giới thiệu

Đại học Quốc tế Kibi Nhật Bản được thành lập năm 1990 với 03 khoa. Bao gồm: khoa Xã hội học, khoa Xã hội quốc tế, khoa Xã hội công nghiệp. Năm 1995, trường lại tiếp tục mở rộng chương trình đào tạo với sự góp mặt của khoa Chăm sóc sức khỏe phúc lợi y tế. Đồng thời đây cũng là thời điểm trường bắt đầu đào tạo bậc học Thạc sĩ. Đối với bậc học Tiến sĩ đến năm 1997 trường chính thức đào tạo.

2.  Nội dung hợp tác: tuyển sinh du học.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí