Đại học Đông Á tăng cường hợp tác trong hoạt động thông tin-thư viện

Ngày 21/6, Đại học Đông Á đã tham gia ký kết hợp tác trong hoạt động thông tin-thư viện với các trường đại học khu vực phía Nam.

Hợp tác hướng đến tăng cường mối quan hệ, kết nối và chia sẻ thông tin để làm giàu nguồn học liệu, cũng như tăng cường khả năng cung cấp thông tin cho nhu cầu luôn thay đổi của người sử dụng, góp phần bảo đảm và nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo, nghiên cứu của tất cả đối tượng người sử dụng tại các trường Đại học Việt Nam.

Cụ thể, việc tham gia mạng lưới thông tin-thư viện sẽ giúp khai thác hiệu quả các nguồn lực của các thư viện trong các trường đại học tham gia ký kết, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng bạn đọc tại các thư viện; đồng thời thu hút đông đảo bạn đọc, đặc biệt là sinh viên, đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia vào các hoạt động phục vụ cộng đồng tại thư viện. Qua đó, khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách, nâng cao văn hoá đọc trong cộng đồng; rèn luyện, nâng cao kỹ năng, năng khiếu và phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu tại Nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đến từ các trường đại học tham gia ký kết cũng tham dự Hội thảo “Vai trò của thư viện Đại học trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy giáo dục khởi nghiệp”.

Hội thảo được tổ chức với mục đích cùng trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về hoạt động của thư viện đại học trong việc tuân thủ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng như nâng cao giáo dục khởi nghiệp trong môi trường đại học hiện nay, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và vị thế của các trường đại học.

Đề cập đến vai trò của thư viện các trường đại học đối với việc thúc đẩy giáo dục khởi nghiệp, hội thảo được lắng nghe 3 tham luận đến từ các trường đại học. Theo đó, các thư viện hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh và giáo dục khởi nghiệp trong các trường đại học bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các tài liệu về kinh doanh và khởi nghiệp, báo cáo nghiên cứu thị trường, cơ sở dữ liệu ngành và hướng dẫn khởi nghiệp; Tổ chức hội thảo, tọa đàm và các buổi đào tạo về sở hữu trí tuệ, tra cứu bằng sáng chế, đăng ký nhãn hiệu và phát triển mô hình kinh doanh; Cung cấp không gian hợp tác, không gian sáng tạo và các chương trình ươm tạo.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí