Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier

1.  Giới thiệu

Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier là một công ty với 100% vốn nước ngoài của Nhật Bản. Sun Frontier là một công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về việc sử dụng bất động sản trực tuyến, bằng cách tập trung vào các tòa nhà văn phòng và cửa hàng ở Tokyo.

2.  Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV thực tập.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí