Công ty TNHH Human Life Care

1.  Giới thiệu

Human Life Care bắt đầu kinh doanh chăm sóc điều dưỡng vào năm 1999 với tư cách là bộ phận chăm sóc điều dưỡng của Tập đoàn Human. Trong hơn 15 năm kể từ đó, chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ khác nhau trong khi đáp ứng linh hoạt các nhu cầu đa dạng hóa của xã hội, như: cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc điều dưỡng, nhà ở và hỗ trợ cuộc sống ở nhiều tầng lớp trong cộng đồng cũng như người nước ngoài...

2.  Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí