Công ty TNHH Global Design IT

1. Giới thiệu

Với tư cách là công ty xây dựng Website cho các cơ quan đoàn thể địa phương duy nhất tại Nhật Bản,Global Design IT tạo ra các trang web luôn đề cao về mặt khả năng tiếp cận (Accessibility) cho người dùng. Tham gia vào việc xây dựng một số lượng lớn các trang web du lịch thành phố-địa phương nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài. Và vào tháng 3 năm 2016 đã thành lập chi nhánh phát triển tại Đà Nẵng. (Dữ liệu tháng 4 năm 2017).

Với sự lớn mạnh trong tương lai của Việt Nam, Global Design IT đóng vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tiếp nhận sinh viên thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí