Công ty TNHH Eikoh Seisakusyo

1.  Giới thiệu

Eikoh Seisakusyo là công ty sản xuất các sản phẩm phù hợp với môi trường bằng sự cộng sinh với thiên nhiên, thực hiện các nhiệm vụ để lắp ráp thiết bị y tế, và thực hiện kiểm tra và kiểm tra lắp ráp sản phẩm của hội đồng liên quan đến thiết bị y tế.

2.  Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí