Công ty TNHH Digital Ship

1. Giới thiệu

Công Ty TNHH Digital Ship hoạt động trong các lĩnh vực: Xuất bản phần mềm (Ngành chính); Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí