Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Rồng Vàng

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Rồng Vàng1. Giới thiệu

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Rồng Vàng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí