Công ty TNHH Cung ứng hàng hóa Thăng Long

Công ty TNHH Cung ứng hàng hóa Thăng Long1. Giới thiệu

Công ty TNHH cung ứng hàng hóa Thăng Long đã hoạt động hơn 9 năm trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí