Công ty thủy điện Sông Tranh

1. Giới thiệu

Công ty thủy điện Sông Tranh được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-EVN ngày 22/4/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty thủy điện Sông Tranh trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 1.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí