Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng

Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng1. Giới thiệu

Với tốc độ phát triển hạ tầng kỹ thuật, bằng nhiều hình thức đầu tư, hệ thống thoát nước đô thị thành phố Đà Nẵng phát triển cả về số lượng, quy mô. Năm 2007 UBND thành phố đã hợp nhất Xí nghiệp Quản lý thoát nước với công ty quản lý công trình giao thông và đổi tên thành Công ty Quản lý, sửa chữa Công trình giao thông và thoát nước Đà Nẵng, trong giai đoạn này công ty từng bước tiếp nhận bàn giao hệ thống thoát nước và xử lý nước thải từ dự án thoát nước và vệ sinh thành phố.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí