Công ty Mạnh Tín

1. Giới thiệu

Công ty Mạnh Tín có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện cơ chuyên nghiệp. Công ty có chi nhánh phân bố khắp 34 tỉnh/thành phố.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí