Công ty CP Phát triển Nhân lực và CNTT (ITM)

1. Giới thiệu

ITM là đơn vị đào tạo và giới thiệu việc làm tại Việt Nam cho nhân sự đi thực tập - làm việc tại Nhật Bản, tư vấn uy tín và chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

2. Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí