Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings)

Công ty Cổ phần PVI - PVI Holdings1. Giới thiệu

Công ty Cổ phần PVI - PVI Holdings: đơn vị thành viên của tập đoàn dầu khí việt nam, pvi holdings là định chế tài chính - bảo hiểm hàng đầu tại việt nam, tổ chức duy nhất hoạt động đầy đủ trong lĩnh vực bảo hiểm trên thị trường.

Bảo hiểm PVI là thành viên của PVI Holdings, hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ với vị thế đã được khẳng định trong nhiều năm.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí