Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Vintech

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Vintech1. Giới thiệu

Với mảng công nghệ, VinGroup xác định nhiều mũi nhọn để có thể thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ, trong đó có ba điểm chính. Đầu tiên là tập trung đầu tư đội ngũ nhân sự, hạ tầng để phát triển sản xuất phần mềm với việc thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Vintech, tách ra từ công ty VinSmart. Công ty Vintech tập trung nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất các phần mềm và nghiên cứu phát triển các nguyên vật liệu thế hệ mới. Công ty đã thành lập hai viện nghiên cứu là Viện nghiên cứu dữ liệu lớn và Viện nghiên cứu công nghệ cao Vin Hi-tech (VHT).

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí