Công ty Cổ phần Gami Bất động sản

Công ty CP Gami bất động sản1. Giới thiệu

Được thành lập từ năm 2008, tiền thân của Công ty CP Gami bất động sản là khối Gami bất động sản thuộc tập đoàn Gami, hoạt động theo 3 nhóm chính đó là thương mại, đầu tư tài chính và bất động sản.

Với phương châm hoạt động “ở đâu có ý chí, ở đó có con đường”, và khẩu hiệu “kết nối sự thịnh vượng”, “vượt qua thử thách, tiếp bước thành công”, với triết lý kinh doanh “thiện chí là một tài sản và tài sản duy nhất mà cạnh tranh không thể vượt qua hay đánh bại” Gami land mở rộng hợp tác thực hiện các dự án đầu tư, nâng cao trình độ cán bộ nhân viên, góp phần đưa gami group trở thành một trong những tổ chức kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí