Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng

Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng1. Giới thiệu

Bệnh viện đang được tổ chức theo mô hình bệnh viện chuyên khoa hạng II của Bộ Y tế và ngành tâm thần, gồm Ban giám đốc, 5 phòng (TC-HC, KH-TH, YTĐD, TC-KT và Chỉ đạo Tuyến) và 7 khoa (Khoa Nam, Khoa Nữ, Khoa PHCN, Khoa Dinh dưỡng, Khoa Dược, Khoa Chống nhiễm khuẩn, Khoa Khám bệnh, Khoa Tâm thần Trẻ Em, Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán Hình ảnh). Năm 2011 đã đưa vào sử dụng Khoa Pháp Y - Nghiện chất.

Chỉ tiêu giường bệnh là 180 giường nhưng số bệnh nhân nội trú hiện trong tình trạng quá tải từ 250 - 280 bệnh nhân trong đó trên 50% là bệnh nhân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Bệnh viện còn thực hiện giám định pháp y tâm thần cho các cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu cho địa phương và cho miền Trung - Tây Nguyên và TW.Và là một trong 3 cơ sở bắt buộc chữa bệnh của toàn quốc.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí