Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng1. Giới thiệu

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được đổi tên theo quyết định số 5487/QĐ-UBND ngày 16/08/2016 từ Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đà Nẵng. Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 91/2005/QĐ-UBND ngày 28/07/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm phòng chống lao thành phố Đà Nẵng, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Bệnh viện hiện có quy mô giường bệnh được giao là 100 giường và được xếp hạng là bệnh viện chuyên khoa hạng II theo quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 04/04/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đến nay, năm 2017 toàn Bệnh viện đã có 12 khoa, phòng, bộ phận với tổng số cán bộ là 96 người; trong đó có 11 Bác sĩ, 48 Điều dưỡng, 12 Kỹ thuật viên và một số bộ phận khác. Cơ sở vật chất đã được xây dựng mới khang trang, đủ cho công tác khám và điều trị bệnh .

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo thực hành.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí