Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

1. Giới thiệu

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam là bệnh viện đa khoa hạng II. Bệnh viện đa khoa hạng II là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hoặc khu vực các huyện trong tỉnh và các Ngành. Có đội ngũ cán bộ chuyên khoa cơ bản có trình độ chuyên môn sâu có trang bị thích hợp đủ khả năng hỗ trợ cho Bệnh viện hạng III. 

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác hướng dẫn thực hành cho SV.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí